Usuwanie oznakowania

Hale Magazynowe i produkcyjne

Najczęściej spotykanym rodzajem posadzki w halach magazynowych i produkcyjnych jest beton zacierany na gładko, powierzchniowo utwardzany. 

Oznakowanie poziome tego typu posadzki polega na  ręcznym lub maszynowym malowaniu oznaczeń BHP w postaci linii ciągów komunikacyjnych i transportowych, znaków i piktogramów BHP przy użyciu farb żywicznych jedno i dwuskładnikowych tzw. chemoutwardzalnych. W takim przypadku  usuwanie oznakowania poziomego  polega na zastosowaniu metody chemicznej. Jest to najkorzystniejsze rozwiązanie z/w na brak ingerencji w strukturę betonowego podłoża z czym mamy do czynienie przy metodzie mechanicznej – usuwanie oznaczeń przy pomocy szlifierek i frezarek. Metoda chemiczna polega na zastosowaniu specjalistycznych środków chemicznych przeznaczonych do profesjonalnego użycia,  nie dostępnych w sprzedaży detalicznej.

W takich przypadku  usuwanie linii i oznaczeń polega na precyzyjnym ręcznym lub maszynowym naniesieniu cienkiej warstwy specjalistycznego preparatu na usuwaną powłokę malarską lub taśmę PCV w celu jej rozluźnienie, rozpuszczenie. Po odpowiednim czasie rozpuszczona powłoka malarska zostaje ręcznie zebrana do szczelnych pojemników, a następnie oddana do utylizacji w specjalistycznych zakładach zajmujących się tego typu usługami.

Posadzka po usunięciu oznakowania poziomego jest odtłuszczana przy użyciu nasączonego odpowiednim odłuszczaczem czyściwa bawełnianego. 

Tak oczyszczona posadzka betonowa nie traci swoich właściwości i jest gotowa do bezpiecznego użytkowania lub malowania nowych oznaczeń poziomych.

likwidacja oznakowania poziomowego wodą - usuwanie linii
usuwanie znaków poziomych metodą chemiczną
usuwanie linii - usuwanie oznakowania poziomego
usuwanie linii nowoczesnymi technologiami

Zamknięte parkingi i garaże

W tego typu obiektach posadzka najczęściej jest wykonana z betonu zacieranego na gładko. Oznakowanie poziome parkingów polega na maszynowym malowaniu linii miejsc parkingowych oraz organizacji ruchu farbą drogową jednoskładnikową. Jest to tzw. oznakowanie drogowe cienkowarstwowe, które przy założeniu że podłoże to beton można skutecznie usunąć w metodą chemiczną. Chemiczne usuwanie oznakowania poziomego  na parkingach i garażach zamkniętych polega na zastosowaniu odpowiednich preparatów chemicznych, które są dedykowane wyłącznie do użytku profesjonalnego przez pracowników, którzy przeszli odpowiednie szkolenie.

Usuwanie oznaczeń przy zastawaniu metody chemicznej polega na nałożeniu na usuwane linie cienkiej warstwy dedykowanego preparatu chemicznego, a następnie po rozpuszczeniu się usuwanej powłoki malarskiej zebranie jej do szczelnych pojemników. Tak zebrany urobek podlega utylizacji w specjalistycznych firmach.

W nielicznych przypadkach na parkingach czy garażach mamy do czynieni z posadzkami żywicznymi. W takim przypadku usuwanie oznakowanie poziomego polega na dobraniu takiego preparatu chemicznego, który rozpuści oznakowanie bez szkody dla podłoża żywicznego.

Zewnętrzne parkingi i drogi

Rozróżniamy dwa rodzaje oznakowania dróg i parkingów zewnętrznych. Jest to oznakowanie:

  • cienkowarstwowe polegające na maszynowym malowaniu pasów drogowych dedykowaną do tego rodzaju oznaczeń farbą jednoskładnikową. Grubość powłoki malarskiej w takim przypadku to 0,3-0,8 mm
  • grubowarstwowe powstające przez ręczne lub maszynowe rozłożenie na podłożu asfaltowym lub betonowym dwuskładnikowej masy chemoutwardzalnej lub termoplastycznej. Tego typu oznakowanie ma grubość od 1,2 do 3,5 mm 
 

W przypadku parkingów zewnętrznych najczęściej mamy do czynienia z oznakowaniem cienkowarstwowym wykonanym na podłożu z kostki betonowej lub asfalcie. Natomiast oznakowanie grubowarstwowe jest częściej stosowane przy docelowym oznakowaniu dróg i autostrad. W takim przypadku oznakowanie jest wykonywane w postaci gładkich lub strukturalnych pasów drogowych.

Usuwanie linii drogowych i parkingowych najczęściej odbywa się metodą wodną polegającą na sprężaniu czystej wody do 2500 bar a następnie strumieniowym usuwaniu oznakowania poziomego z podłoża bitumicznego lub betonowego. Metod ta nie wymaga zastosowania dodatkowych środków chemicznych, przez co jest bezpieczna dla środowiska.

W porównaniu do metody mechanicznej (z wykorzystaniem frezarek ) usuwanie oznakowania poziomego wodą  jest bezpieczne dla podłoża przez co znakomicie sprawdza się zarówno w usuwaniu oznaczeń poziomych z kostki betonowej, betonu szczotkowanego lub asfaltu.

Usuwanie linii wodą znakomicie się sprawdza zarówno w przypadku oznakowania cienko jak i grubowarstwowego.

usuwanie linii - usuwanie metodą mechaniczną
usuwanie wodą - usuwanie linii