Usuwanie oznakowania metodą chemiczną

Metoda Chemiczna szczególnie sprawdzająca przy usuwaniu oznaczeń na posadzkach w halach magazynowych i produkcyjnych. Polega na zastosowaniu profesjonalnych środków chemicznych nakładanych ręcznie lub mechaniczne na usuwane powłoki malarskie w celu ich rozluźnienia, co umożliwia ich usunięcie z powierzchni posadzki. Powstający w ten sposób odpad podlega utylizacji przez wyspecjalizowane zakłady utylizujące odpady niebezpieczne. Metoda jest szczególnie polecane w sytuacjach gdy niedopuszczalne jest ingerowanie w strukturę posadzki np. gdy obiekt magazynowy jest wynajmowany a właściciel obiektu nie dopuszcza możliwości ingerencji w strukturę posadzki.