Usuwanie oznakowania metodą mechaniczna

Metoda Mechaniczna stosowana przy usuwaniu znaków poziomych na terenach zewnętrznych wokół obiektów przemysłowych i na drogach. Polega na mechanicznym zdarciu, zeszlifowaniu powłoki malarskich z podłoża przy pomocy frezarek lub szlifierek. Prace taki wiążą się z nieuniknionym uszkodzeniem podłoża, co niejednokrotnie dyskwalifikuje te metodę jako sposób usuwania oznakowania poziomego.