Gdzie usuwamy oznakowanie poziome

Hale magazynowe i produkcyjne

Zamknięte parkingi i garaże

Zewnętrzne parkingi, drogi

Usuwanie oznakowania poziomego wodą - linii - znaków poziomych - oznakowania drogowego

Od 2009 roku świadczymy usługi na terenie kraju i poza jego granicami związane z profesjonalnym oznakowaniem poziomym hal magazynowych, produkcyjnych i parkingów. Wszystkie realizacje rozpoczynają się od przygotowania podłoża przed malowaniem czyli usuwaniem starego oznakowania poziomego lub warstwy antyadhezyjnej z podłoża betonowego np. mleczka cementowego lub powłoki akrylowej.

Więcej informacji nt. naszej działalności związanej z oznakowaniem obiektów przemysłowych oraz parkingów można znaleźć na stronie www.malowanielinii.pl i www.linie.pl

usuwanie linii - pracownicy

Usuwanie linii

Malowanie oznakowania poziomego bezpośrednio na istniejących liniach, pasach lub znakach poziomych stwarza ryzyko wystąpienia chemicznej niekompatybilności między starą a nową powłoką, co w efekcie może doprowadzić do złuszczenia farby, odprysków, osłabienia właściwości adhezyjnych nowych powłok malarskich tzw. efektu odciągnięcia. Powierzchnia przed malowaniem powinna być czysta, spójna, odtłuszczona i charakteryzować się właściwą przyczepnością. W związku z tym usuwanie starego oznakowania poziomego jest integralną czynnością przy malowaniu nowego oznakowania poziomego.

Usuwanie oznakowania poziomego – metody

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w zakresie usuwania oznakowania poziomego na halach, parkingach i drogach zawsze dobieramy konkretną metodę usuwania oznakowania tak, aby zlecenie zostało zrealizowane optymalnie z/w na jakość (efekt końcowy), czas trwania i koszty.

Metoda wodna – likwidacja oznakowania poziomego wodą

W tym przypadku czynnikiem roboczym jest woda poddana ultra wysokiemu ciśnieniu, dochodzącemu do 2500 bar. Usuwanie oznakowania poziomego wodą jest neutralne z punktu widzenia środowiska i przyjazne dla podłoża. Nie zachodzi tu konieczność użycia innych środków ściernych lub toksycznych. Usuwanie linii wodą najlepsze efekty daje na powierzchni asfaltowej lub betonowej zacieranej na ostro. Idealnie sprawdza się przy usuwaniu oznakowania z kostki betonowej.

usuwanie oznakowania poziomego wodą
usuwanie znaków poziomych metodą chemiczną

Metoda chemiczna – usuwanie linii i pasów z użyciem środków chemicznych

Zastosowanie specjalnego preparatu chemicznego przeznaczonego wyłącznie do użytku przez przeszkolonych pracowników pozwala na skuteczne usuwanie oznakowania z betonowych i żywicznych posadzek przemysłowych. Środek chemiczny zostaje nałożony na starą powłokę i wchłonięty przez warstwę farby, co w efekcie prowadzi do jej rozluźnienia i odciągnięcia od podłoża. Następnie uzyskany w ten sposób urobek zostaje ręcznie zebrany, zabezpieczony i poddany utylizacji w wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie. Usuwanie oznaczeń metodą chemiczną ma tę zaletę, że może być zastosowane precyzyjnie, punktowo. Jej stosowanie nie powoduje zapylenia.

Metoda mechaniczna – usuwanie znaków poziomych za pomocą frezarek i szlifierek

Polega ona na mechanicznym zdarciu starej powłoki malarskiej z podłoża. Do tego celu wykorzystywane są profesjonalne urządzenia, takie jak szlifierki, frezarki lub śrutownice. Metoda mechaniczna może być stosowana na drogach oraz na zewnętrznych terenach wokół obiektów przemysłowych i handlowych. Użycie tej metody wiąże się z poważnym uszkodzeniem wierzchniej warstwy podłoża, co może ją dyskwalifikować w niektórych miejscach.

usuwanie oznaczeń metodą mechaniczną


Usuwanie oznaczeń - w jakich miejscach działamy?

Dysponując wieloletnim doświadczeniem w zakresie usuwania oznaczeń poziomych oraz wykorzystując przy tym urządzenia najwyższej jakości jak FALCH TRAIL JET 100 możemy skutecznie i bezpiecznie usunąć oznakowanie w każdym miejscu wskazanego przez zleceniodawcę. Najczęściej są to:

  • obiekty przemysłowe jak hala magazynowe i zakłady produkcyjne wraz z terenami przyległymi,
  • parkingi zewnętrzne, place zabaw, place manewrowe,
  • parkingi wewnętrzne i hale garażowe,
  • drogi i autostrady.

 

Nasza oferta w zakresie usuwania oznakowania poziomego obejmuje:

Zobacz nasze realizacje

Zaufali nam