Usuwanie gumy z pasów startowych

Nowoczesna flota i świetnie wyszkolony personel linii lotniczych to nie wszystkie czynniki odpowiadające za bezpieczeństwo pasażerów podróżujących samolotami. Są jeszcze kwestie bardziej przyziemne (dosłownie i w przenośni), które mają realny wpływ na zmniejszenie ryzyka potencjalnych wypadków. Główną z nich jest właściwe utrzymanie drogi lądowania. Wszelkie zanieczyszczenia zmniejszają przyczepność, pogarszają sterowność maszyny na ziemi, a większe cząstki gumy i zabrudzeń mogą zostać zassane przez silnik odrzutowy.

Dlatego niezwykle ważne jest utrzymanie pasów startowych, dróg kołowania i płyt postojowych w jak najlepszych warunkach techniczno-użytkowych. Na drodze lądowania największym zagrożeniem dla samolotu poza ciałami stałymi (które mogą dostać się do silnika), są złogi gumowe. Występują zwłaszcza w obszarach startu i lądowania. Technologii usuwania tego typu zanieczyszczeń jest wiele. Warto jednak wybierać te najwydajniejsze, a do tego ekologiczne/

Usuwanie gumy z pasów startowych – dlaczego jest konieczne?

Nagromadzenie gumy na lądowiskach i pasach startowych pogarsza osiągi i zmniejsza bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Ograniczenie odpływu wody i obniżenie współczynnika tarcia do krytycznego poziomu to prosta droga do odczuwalnego pogorszenia skuteczności hamowania oraz prowadzenia na ziemi. Sytuacja ta może być przyczyną niebezpiecznych incydentów, takich jak boczne zsuwanie się z pasa startowego lub przekroczenie jego długości.

Usuwanie gumy z lądowisk i pasów startowych ma zatem na celu utrzymanie bezpiecznych przejazdów statków powietrznych na lotnisku.

Usuwanie gumy z lądowisk i pasów startowych – jak to robimy?

W przypadku złogów gumowych na lotniskach proponujemy wodną metodę wysokociśnieniową UHP (ang. Ultra High Pressure). Pojazdy i urządzenia są w stanie wygenerować strumień wody pod naprawdę dużym ciśnieniem, który umożliwia zapewnienie odpowiedniego drenażu i uzyskanie określonego przepisami stopnia tarcia nawierzchni.

Metoda ta jest o tyle bardziej atrakcyjna, że nie posiada wad innych sposobów usuwania gumy. Szlifowanie mogłoby uszkodzić nawierzchnię, natomiast piaskowanie generuje dużo pyłu.

Metoda wodna nie wymaga użycia ścierniwa, oszczędza czas i koszty, eliminuje kurz i głęboko oczyszcza wszelkie porowatości pasa startowego. Woda UHP przy zastosowaniu współczesnych, bardzo wydajnych urządzeń to najwygodniejsza i najmniej ingerująca w podłoże oraz środowisko forma pozbywania się złogów gumowych z drogi lądowania i lądowisk.

Usuwanie gumy – korzyści

Wysokociśnieniowe usuwanie gumy z pasów startowych niesie ze sobą wiele korzyści. Głównym celem tego zabiegu jest poprawa bezpieczeństwa podróżujących samolotem i załóg. Na zmniejszenie ryzyka niebezpiecznych zdarzeń wpływają:

  • Zwiększenie odpływu wody z nawierzchni – oczyszczenie makrostruktury (przestrzeni pomiędzy cząstkami nawierzchni) ułatwia odpływ i wsiąkanie wody, minimalizuje to ryzyko występowania punktów stojącej wody, która mogłaby być przyczyną znacznego ograniczenia przyczepności w warunkach deszczowych.
  • Poprawienie przyczepności poprzez zwiększenie tarcia – dokładne usunięcie pyłu gumowego przywraca szorstkość nawierzchni do pierwotnego, określonego przez normy poziomu.
  • Redukcja wibracji oraz poziomu hałasu – ułatwia utrzymanie samolotu na właściwej linii i podnosi komfort podróżowania.

Jak często należy usuwać gumę z pasów startowych?

Częstotliwość zabiegów pielęgnacyjnych jest ściśle powiązana z ilością lądowań na danej drodze startowej. Przyjmuje się, że przy mniej niż 15 lądowaniach dziennie czyszczenie należy wykonywać raz na 2 lata. Jeśli liczba przyziemiających samolotów w ciągu dnia wynosi od 16 do 30, usuwanie gumy z pasa startowego musi być przeprowadzone raz na rok. Przy 31-90 lądowaniach, okres ten skraca się do 6 miesięcy. Jeśli samolotów jest więcej – od 91 do 150, należy czyścić co 4 miesiące, a przy ilości lądowań od 151 do 210 co 3 miesiące. Jeśli zaś w ciągu dnia ląduje więcej niż 210 statków powietrznych, guma powinna być usuwana z pasa co 2 miesiące.